:: Home     :: Intrebari frecvente     :: REFERRAL     :: BLOG(NEW)     :: Forum     :: Despre noi     :: Detalii plata     :: Login clienti     :: Contact
gazduire site
Gazduire Domenii Reseller Servere VPS Streaming Design

Inregistrare domenii

Extensie
PCG*
PFG**
Perioada
  .ro
130Lei
140Lei
nelimitat
  .eu
6€
10€
1 AN
  .com
5€
9.5€
1 AN
  .net
5€
9.5€
1 AN
  .org
5€
9.5€
1 AN
  .info
5€
9.5€
1 AN
  .biz
5.5€
10€
1 AN
  .us
6€
11€
1 AN
  .name
6.5€
12€
1 AN
  .mobi
6€
11€
1 AN
  .de
19€
23€
1 AN
  .co.uk
19€
23€
1 AN

Verificare domeniu:
.

PCG - Pret cu gazduire pe 1 an
         (exceptand Bronze si Silver)
PFG - Pret fara gazduire

Telefon:
0749 266 266 - Comercial
(10:00-18:00 Luni-Vineri)
021 212 08 44 - Fax

Suport Tehnic:
Telefon: 0755 03 88 75
(10:00-18:00 Luni-Vineri)

Non Stop: [email protected]


Date identificare:
S.C. CLAX TELECOM SRL
CUI: RO 18139142
Reg. Com. J40/19367/2005
IBAN: RO76BACX0000003027128001
Banca Comerciala Unicredit Tiriac S.A.
Sucursala Norilor

Punct de lucru:
Strada Barbu Vacarescu nr. 4
Bloc 1, Sc. 4, Et 3, Ap. 111, Int 111
Sect 2, BucurestiContract

1. DEFINITII


Termenii utilizati in cele ce urmeaza vor avea urmatoarele intelesuri:

ABONAMENT: reprezinta o taxa lunara specificata in formularul de comanda de pe site-ul www.xserves.ro, care trebuie achitata de Beneficiar pentru a beneficia de toate sau oricare din Serviciile CLAX TELECOM si care include costurile si tarifele aferente fiecarui SERVICIU solicitat la un moment dat;
BENEFICIAR: reprezinta persoana fizica sau juridica ale carei date de identificare sunt mentionate pe prima pagina a acestui Contract si care este titular al drepturilor si obligatiilor mentionate in prezentul CONTRACT;
FORMULARUL DE COMANDA: reprezinta formularul de comanda a serviciului, aflat pe site-ul www.xservers.ro continand tipul de SERVICIU solicitat, Solutiile de conectare, Echipamentele, TARIFE aplicabile SERVICIULUI solicitat, etc.
CONTRACT: reprezinta documentul contractual standard CLAX TELECOM constand in: prezentele Conditii generale inclusiv prima pagina, ce reprezinta contractul cadru de prestare a serviciilor CLAX la care sunt atasate constituind parte integranta din CONTRACT, Conditiile speciale de furnizare pentru fiecare SERVICIU disponibil la un moment dat afisate pe www.xservers.ro, Formularul de comanda a serviciului precum si orice alte documente avand caracter contractual pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior incheierii Contractului cu Beneficiarul;
ECHIPAMENT: reprezinta echipamentul prin intermediul caruia BENEFICIARUL utilizeaza SERVICIUL si care poate fi proprietatea CLAX TELECOM si comercializat sau predat in custodie BENEFICIARULUI sau poate fi proprietatea BENEFICIARULUI;
CLAX TELECOM: reprezinta societatea CLAX TELECOM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19367/2005 si avand Codul Unic de Inregistrare 18139142, cont bancar RO76 BACX 0000 0030 2712 8001, deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK - NORILOR avand urmatoarele date de contact: telefon / fax 021 - 212.08.44; e-mail: [email protected]. Furnizorul poate cere Beneficiarului plata serviciilor in alt cont, diferit de cel stipulat in prezentul contract.
SERVICIUL: reprezinta oricare sau mai multe din serviciile si/sau produsele furnizate de CLAX TELECOM care cuprinde cu titlu exemplificativ servicii si/sau produse, servicii hosting, web design, promovare, programare, Data Center, gazduire, inregistrare domenii etc, precum si orice alte servicii disponibile la un moment dat (servicii operationale precum instalari, configurari /reconfigurari, reactivari, suspendari, depanari software etc.) si detaliate in oferta CLAX.
TARIFE: reprezinta taxele si/sau tarifele pentru SERVICIILE solicitate cuprinse in Formularul de comanda a serviciului care pot include tarife instalare, tariful de abonament lunar pentru oricare din SERVICIUL furnizat.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.


2.1. CLAX TELECOM se obliga sa furnizeze SERVICIUL solicitat iar BENEFICIARUL se obliga sa plateasca contravaloarea acestuia, conform prevederilor prezentului CONTRACT.
2.2. SERVICIUL furnizat de CLAX TELECOM este mentionat in formularul completat pe site-ul www.xservers.ro si se poate constitui din unul sau mai multe din produsele si/sau SERVICIILE furnizate in baza prezentului contract.

3. ECHIPAMENTE. PUNEREA IN FUNCTIUNE A SERVICIULUI


3.1. Instalarea SERVICIULUI in locatia aleasa se face contracost in conformitate cu tarifele in vigoare la data instalarii, cu echipamentele BENEFICIARULUI sau cu ECHIPAMENTELE furnizate de CLAX TELECOM, prin una din modalitatile agreate de parti. ECHIPAMENTELE predate BENEFICIARULUI sunt proprietatea CLAX TELECOM si vor ramane proprietatea CLAX TELECOM.
3.2. BENEFICIARUL va permite accesul reprezentantilor CLAX TELECOM in locatiile sale in vederea instalarii, intretinerii, verificarii starii ECHIPAMENTELOR sau dezinstalarii ECHIPAMENTELOR/SERVICIILOR.
3.3. BENEFICIARUL nu va aduce atingere ECHIPAMENTELOR CLAX TELECOM, nu le va repara sau modifica, orice disfunctionalitate fiind adusa in timp rezonabil la cunostinta CLAX TELECOM si le va utiliza numai pentru scopul pentru care au fost proiectate, in caz contrar va fi obligat la plata contravalorii reparatiilor sau a ECHIPAMENTELOR in cazul in care acestea nu mai pot fi reparate.
3.4. CLAX TELECOM nu va aduce atingere ECHIPAMENTELOR BENEFICIARULUI, nu le va repara sau modifica, orice disfunctionalitate fiind adusa in timp rezonabil la cunostinta Benficiarului si le va utiliza numai pentru scopul pentru care au fost proiectate, in caz contrar va fi obligat la plata contravalorii reparatiilor sau a ECHIPAMENTELOR in cazul in care acestea nu mai pot fi reparate.
3.5. CLAX TELECOM poate refuza conectarea la Serviciu, daca reteaua proprie si ECHIPAMENTELE BENEFICIARULUI nu pot asigura conditiile tehnice pentru furnizarea SERVICIULUI. In situatia in care instalarea SERVICIULUI si/sau a ECHIPAMENTELOR necesita in prealabil obtinerea de avize, acorduri sau autorizatii necesare, instalarea se va realiza dupa obtinerea acestora. Obtinerea avizelor si aprobarilor de la terti cade in sarcina BENEFICIARULUI.

4. TARIFE


4.1. SERVICIUL este oferit la tarifele CLAX TELECOM aflate in vigoare la data exprimarii acordului asupra CONTRACTULUI sau la data prestarii SERVICIULUI. Informatii complete despre tarife pot fi gasite pe site-ul www.xservers.ro. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terti sau care exced obiectului prezentului contract. Tariful pentru prezentul contract este precizat in formularul de comanda completat de dumneavoastra pe site-ul www.xservers.ro corespunzator serviciului contractat.
4.2. CLAX TELECOM va majora tarifele in cazul cresterii tarifelor pentru traficul catre terte retele, a tarifelor de energie electrica, a tarifelor pentru servicii si preturile pentru bunuri care au influenta directa sau indirecta asupra serviciilor furnizate precum si in cazul altor impozite, taxe percepute de administratia publica centrala sau administratiile publice locale. CLAX TELECOM isi rezerva dreptul de a modifica tarifele oferite BENEFICIARULUI si in alte cazuri decat cele prevazute mai sus. Noile tarife vor fi comunicate BENEFICIARULUI prin orice mijloace care asigura dovada comunicarii iar BENEFICIARUL va dispune de o perioada de pana la 15 zile in care va putea denunta unilateral contractul in caz de neacceptare. Lipsa transmiterii unei comunicari de neacceptare, in forma scrisa, din partea BENEFICIARULUI cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul CLAX TELECOM in aceasta perioada va semnifica acceptarea de catre BENEFICIAR a noilor tarife.
4.3. CLAX TELECOM va putea acorda BENEFICIARULUI reduceri la valoarea SERVICIULUI, la preturile echipamentelor comercializate precum si la cuantumul penalitatilor.

5. FACTURAREA SERVICIULUI. PLATA


5.1. Facturare. Scadenta. Tarifele aferente SERVICIULUI sunt mentionate in factura proforma emisa de CLAX TELECOM pentru SERVICIUL furnizat.
5.2. Expedierea si acceptarea facturilor. Facturile proforme cat si facturile fiscale vor fi expediate BENEFICIARULUI prin e-mail. Facturile fiscale nu vor fi trimise in original prin curierat, posta sau altfel de modalitati de expediere. Daca se doriste intrarea in posesia lor in original, acestea vor putea fi ridicate de la sediul nostru din str. Barbu Vacarescu, Nr. 4, Bl. 1, Sc. 4, Ap. 111, sector 2, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 18:00.
5.3. Facturi Proforme. Scadenta. CLAX TELECOM va putea emite facturi proforme, inainte de data emiterii facturii fiscale pentru oricare din SERVICIILE oferite, factura fiscala (lunara -se sterge) urmand a fi transmisa conform paragrafului 5.2 dupa efectuarea platii facturii proforme. In cazul in care nu se consemneaza dovada platii in perioada descrisa pe factura proforma ca si data scadenta, CLAX TELECOM va suspenda serviciul pana la confirmarea platii de catre client sau conform propriilor extrase bancare. Suspendarea serviciului pentru neplata este acceptat in totalitate de catre BENEFICIAR si nu se considera lipsa de serviciu furnizat de catre CLAX TELECOM. Se considera data scadenta a unei facturi data la care s-a consumat perioada platita anterior pentru serviciul contractat la care se adauga maxim 15 zile calendaristice ca si perioada in care Benificiarul sa efectueze plata in asa fel incat pana cel tarziu a cinsprezecea zi suma facturata sa intre in contul bancar al Furnizorului. Neprimirea facturii proforme (sau fiscale) pe mail cat si nefectuarea platii in timp util este in totalitate responsabilitatea clientului acesta avand posibilitatea sa ridice originalul de la punctul de lucru de la adresa: str. Barbu Vacarescu, Nr. 4, Bl. 1, Sc. 4, Ap. 111, Sector 2, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 18:00, cat si sa efectueze plata la aceeasi adresa. Facturile se elibereaza pe perioade succesive egale cu perioada precizata conform serviciului contractat din formularul de comanda.
5.4. Plata. BENEFICIARUL are obligatia de a achita integral contravaloarea sumelor precizata in factura proforma.. Plata va fi considerata in termen daca sumele facturilor proforme vor intra in contul CLAX TELECOM pana la data scadentei mentionata in factura proforma (sau factura fiscala). In cazul in care termenul scadent a fost depasit cu 15 zile prezentul contract se considera reziliat si serviiciile aferente contractate vor fi dezactivate in totalitate de pe echipamentele CLAX TELECOM. Pentru reactivarea lor se cere o taxa egala cu de 3 ori suma datorata de catre client din derularea prezentului contract.

6. GARANTAREA OBLIGATIILOR DE PLATA


6.1. CLAX TELECOM va putea solicita BENEFICIARULUI, in momentul exprimarii acordului asupra CONTRACTULUI, cat si ulterior, la data activarii sau pe parcursul executarii acestuia, constituirea unei garantii pentru buna executare a CONTRACTULUI. Garantiile constituite in baza CONTRACTULUI nu sunt purtatoare de dobanzi.
6.2. In vederea garantarii platii obligatiilor contractuale, CLAX TELECOM va fixa in mod unilateral un CREDIT. Utilizarea de SERVICII care depasesc acest CREDIT nu il exonereaza pe BENEFICIAR de la plata acestor SERVICII.

7. DURATA CONTRACTULUI


7.1. CONTRACTUL intra in vigoare la data exprimarii acordului asupra acestuia de catre BENEFICIAR si CLAX TELECOM si poate inceta in conditiile prevazute in cuprinsul acestuia.
7.2. CONTRACTUL se va considera incheiat pe o durata de un an (1) denumita perioada initiala si se va prelungi automat pe perioade succesive, egale cu perioada initiala, cu exceptia cazului in care BENEFICIARUL notifica CLAX TELECOM intentia sa de a nu mai continua CONTRACTUL la expirarea duratei initiale/perioadei succesive.
7.3. Activarea SERVICIULUI. SERVICIUL se va activa intr-un interval de pana la 21 de zile de la data exprimarii acordului asupra CONTRACTULUI, in functie de SERVICIUL solicitat, si va fi dezactivat doar la expirarea CONTRACTULUI, (cu exceptia prelungirii automate a acestuia) sau prin trimiterea la [email protected] a unei cereri explicite in aceasta privinta cu cel putin 15 zile inainte de expirarea perioadei facturate.

8. LIMITELE CONTRACTULUI.


8.1. BENEFICIARUL nu va putea incheia CONTRACTUL si utiliza SERVICIUL pentru:
i) recomercializarea sau cedarea SERVICIULUI catre terti, fara acordul prealabil scris al CLAX TELECOM;
ii) furnizarea de servicii de telefonie prin Internet daca serviciul este utilizat pentru terminarea apelului de voce in reteaua CLAX TELECOM sau in reteaua altor operatori de telecomunicatii si
iii) intr-un mod contrar practicii in domeniu, reglementarilor sau legislatiei in vigoare.

8.2. Pentru limitarea folosirii abuzive a retelei si pentru a asigura un nivel corespunzator al Serviciului pentru toti Beneficiarii, CLAX TELECOM va putea in mod justificat limita anumiti parametri ai Serviciului, precum viteza de transfer a datelor, accesul la anumite servicii etc pentru un Beneficiar sau pentru toti Beneficiarii. CLAX TELECOM nu este raspunzator pentru folosirea incorecta a serviciului, pentru folosirea serviciilor in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul contract, in concordanta cu legislatia in vigoare.
8.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze in mod normal Serviciul. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea nici unei actiuni care sa puna in pericol securitatea retelei CLAX TELECOM, a retelei Internet precum si a serverelor sau calculatoarelor CLAX TELECOM sau ale tertilor conectate la retea sau care sa contravina in vreun fel utilizarii normale a Serviciilor. In aceste cazuri responsabilitatea pentru eventuale daune solicitate de catre terti ii apartin in exclusivitate Beneficiarului.

9. CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


9.1. CLAX TELECOM va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia situatiei in care divulgarea acestor date este realizata cu acordul prealabil al Beneficiarului dat in baza prezentului Contract, la cererea unor terti autorizati sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectare a debitelor, etc) in vederea executarii Contractului.
9.2. Prelucrarea Datelor cu caracter personal in scopul executarii Contractului. Beneficiarul este de acord ca Datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal, sa fie prelucrate de CLAX TELECOM in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru activare, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii prevederilor Contractului etc, inregistrarii si rezervarii de nume de domeniu pe seama Beneficiarului cat si in scop promotional, cu respectarea drepturilor Beneficiarului prevazute de lege. In cazul in care aceste operatiuni sunt realizate de catre terte parti, Datele cu caracter personal vor putea fi comunicate acestora in vederea executarii contractului. Beneficiarul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor sale personale in scop promotional, la exprimarea acordului asupra Contractului, printr-o cerere separata formulata in scris sau ulterior, printr-o cerere scrisa si comunicata CLAX TELECOM in conditiile prevazute in prezentul Contract.
9.3. Drepturile Beneficiarului. In ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal in scop promotional, Beneficiarul beneficiaza, in baza unei cereri transmise in scris catre CLAX TELECOM de urmatoarele drepturi prevazute de lege: a) dreptul de informare, b) dreptul de acces la date, c) dreptul de interventie asupra datelor, d) dreptul de opozitie, e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si f) dreptul de a se adresa justitiei.

10. OBLIGATIILE PARTILOR.


10.1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

i) sa asigure plata in mod regulat a taxelor reprezentand contravaloarea Serviciilor cuprinse in prezentul contract;
ii) sa nu utilizeze sau sa permita nici unei alte persoane sau grup de persoane sa utilizeze Serviciile sau reteaua Furnizorului in scopul receptionarii sau propagarii de material informational care contravine prevederilor legale sau reglementarilor in vigoare, nu respecta confidentialitatea sau orice drept de proprietate sau este ilegal in orice alt mod;
iii) sa nu transmita, prin intermediul Serviciilor asigurate prin contract, nici un material electronic care ar provoca orice fel de prejudicii unui sistem de calculatoare aflat in proprietatea Furnizorului sau ai altor utilizatori ai retelei Internet;
iv) sa nu faca cunoscuta parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, Beneficiarul se obliga sa colaboreze cu Furnizorul in scopul asigurarii securitatii accesului la Serviciile si serverele Furnizorului si sa aduca la cunostinta acestuia orice actiune despre care are cunostinta si care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea si etica retelei Internet;
v) sa se conformeze regulilor din retelele de nivel mondial atunci cand utilizeaza Serviciile Furnizorului pentru conectarea la acestea;
vi) sa nu utilizeze abuziv reteaua Furnizorului, conducand la perturbatii in functionarea acesteia;
vii) sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate Furnizorului sau unei terte persoane datorita nerespectarii acestor obligatii, in cazul dovedirii culpabilitatii sale.
viii) sa isi asigure back-up la toate datele si informatiile gazduite pe serverele CLAX TELECOM, firma CLAX TELECOM nefiind in nici un fel responsabila pentru pierderea sau alterarea acestor datelor indiferent de motivul din care acestea survin.

10.2. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

i) sa asigure functionarea corespunzatoare a nodului de comunicatii si a aparaturii pe care o administreaza si sa ia masurile ce se impun pentru garantarea disponibilitatii Serviciilor;
ii) sa asigure Serviciile prevazute in prezentul contract si sa execute la cerere instalarea initiala si configurarile aferente, in limita termenului stabilit prin contract;
iii) sa remedieze in termen de 2 zile lucratoare de la anuntarea la sediile Furnizorului, sau telefonic disfunctionalitatile in functionarea Serviciilor datorate defectiunilor produse de echipamentele aflate in proprietatea sa. Furnizorul nu are aceasta obilgativitate in cazul in care defectiunea se datoreaza unor evenimente ce nu se afla sub controlul sau direct;
iv) Serviciile de acces la Serviciile Internet sunt accesibile 24 de ore zilnic. Anumite puncte de acces, servere, o parte a retelei sau intreaga retea pot fi inchise pentru reparatii de rutina sau pentru intretinere. Aceste operatii se executa de catre Furnizor in cadrul perioadelor de timp planificate si anuntate Beneficiarului cu minim 48 de ore inainte.
v) sa asigure: suport online la [email protected], telefonic la 0755038875 intre 10:00 si 18:00 de luni pana vineri; interventie in regim non stop pentru rezolvarea problemelor specifice furnizorului (exp: caderea unui canal de internet, avarii hardware in datacenter etc.).

11. GARANTII


11.1. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din eventuale intarzieri, transferuri nereusite sau intreruperi ale Serviciilor furnizate prin prezentul contract, cauzate de evenimente ce nu se afla sub controlul direct al Furnizorului sau datorate erorilor sau omisiunilor Beneficiarului.
11.2. Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul si nu isi asuma responsabilitatea asupra continutului informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin Serviciile asigurate prin prezentul contract. De asemenea, Furnizorul nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor asigurate de prezentul contract.
11.3. Furnizorul nu garanteaza functionarea fara intrerupere sau compatibilitatea cu toate tipurile de echipament sau configuratii a softului produs / furnizat cu licenta.
11.4. Furnizorul va raspunde numai in limita echivalentului in lei a sumei de 100 USD la cursul BNR pentru eventulalele daune produse Beneficiarului, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea serviciilor prevazute de prezentul contract sau prin producerea oricarui eveniment sau serii de doua sau mai multe evenimente aflate in conexiune.
11.5. Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevazuta de lege.

12. RECLAMATII


Beneficiarul va transmite reclamatiile in legatura cu executarea defectuoasa a Contractului catre CLAX TELECOM, in scris, in conformitate cu prevederile prezentului Contract, in termen de maximum 30 de zile, calculate de la data aparitiei problemei reclamate. Solutionarea reclamatiei se va efectua in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii, solutia urmand a fi comunicata numai in cazul respingerii reclamatiei si putand fi la randul ei contestata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Beneficiarului de a plati sumele datorate.

13. RASPUNDEREA CONTRACTUALA


13.1. In cazul platii cu intarziere a sumelor datorate, CLAX TELECOM va putea solicita Beneficiarului penalitati de 0.5% pe zi de intarziere, penalitati calculate la sumele neachitate sau achitate cu intarziere. Penalitatile se datoareaza pana la achitarea debitului si pot fi facturate Beneficiarului oricand pe parcursul derularii contractului.
13.2. In cazul incetarii Contractului inainte de expirarea duratei initiale sau prelungite, fara respectarea termenului de preaviz, ca urmare a nerespectarii de catre Beneficiar a obligatiilor contractuale, sau la solicitarea Beneficiarului, facuta in conformitate cu prevederile contractuale, daca acesta are, la data incetarii Contractului, obligatii scadente si neindeplinite fata de CLAX TELECOM, Beneficiarul va putea fi obligat la plata unei despagubiri pentru nerespectarea perioadei active a Contractului conform duratei contractului, reprezentand echivalentul abonamentului lunar pentru o perioada de 3 (trei) luni sau pentru perioada ramasa pana la terminarea Contractului, oricare dintre acestea este mai mica, pentru Serviciul pentru care s-a solicitat incetarea utilizarii.
13.3. In cazul in care, la incetarea contractului inainte de expirarea duratei initiale prelungite, CLAX TELECOM va putea solicita Beneficiarului o taxa de 50 Euro + TVA pentru recuperarea datelor de pe serverele CLAX TELECOM daca Beneficiarul este interesat de acest lucru.
13.4. Pentru nerespectarea obligatiilor mentionate in Contract sau prevazute de legislatie si sunt in legatura cu prezentul Contract, Beneficiarul va putea fi obligat la plata de despagubiri pana la repararea integrala a prejudiciului suferit de CLAX TELECOM.

14. INCETAREA CONTRACTULUI


14.1. Prezentul contract inceteaza: a) prin acordul partilor; b) la expirarea duratei contractuale initiale sau prelungita cu conditia transmiterii unei notificari scrise din partea Beneficiarului cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 2 luni inainte de expirarea acesteia; c) de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata in cazul neactivarii Serviciului si/sau in cazul neindeplinirii de catre Beneficiar, timp de 30 de zile, a oricarei obligatii contractuale. Neachitarea unui serviciu facturat separat, ce face parte dintr-un produs contractat, inseamna neindeplinirea de catre Beneficiar a obligatiei contractuale.
14.2. Contractul va putea fi denuntat de catre Beneficiar inaintea expirarii duratei contractuale initiale sau, dupa caz, prelungite, fara plata de daune in urmatoarele cazuri: (i) incetarea furnizarii de catre CLAX TELECOM a Serviciului; (ii) in cazul majorarii tarifelor pentru Serviciul solicitat in conditiile prevazute la 4.2. (iii) cu notificarea scrisa adresata Furnizorului cu minim 15 zile inainte de sfarsite-ul lunii curente. Rezilierea va deveni operanta la sfarsite-ul lunii in care s-a facut notificarea. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente ale Beneficiarului.
14.3. Incetarea Contractului nu va produce efecte asupra obligatiilor restante ale partilor la data incetarii sau asupra obligatiilor care supravietuiesc prin natura lor incetarii Contractului.

15. CESIUNEA DREPTURILOR. NOVAREA CONTRACTULUI


Beneficiarul nu are dreptul sa cesioneze sau sa noveze, total sau partial, drepturile si obligatiile rezultand din prezentul contract, fara acordul scris prealabil al CLAX TELECOM. Lipsa acordului scris se considera refuz de a consimti la cesiunea sau novarea, totala sau partiala, a drepturilor sau obligatiilor contractuale.

16. FORTA MAJORA


Partile nu vor fi raspunzatoare pentru nici o intarziere sau pentru neindeplinirea obligatiilor asumate ce se datoreaza unor evenimente imprevizibile si ale caror consecinte sunt de neinlaturat. Intarzierea sau neindeplinirea obligatiilor din astfel de motive nu vor fi considerate ca o incalcare a obligatiilor partilor.

17. MODIFICAREA CONTRACTULUI


17.1. Modificarea contractului. Cu exceptia situatilor expres prevazute in contract, modificarea acestuia se va face prin act aditional.
17.2. Schimbarea locatiei. In cazul in care Beneficiarul doreste schimbarea locatiei pentru Serviciul furnizat, va notifica in acest sens CLAX TELECOM. Cu acordul prealabil al CLAX TELECOM, se va incheia un act aditional la contract care va cuprinde noua locatie, termenul de instalare si tarifele aferente. Beneficiarul este de acord cu plata abonamentului pentru perioada cuprinsa intre dezinstalarea serviciului de la locatia veche pana la data la care serviciul este furnizat la noua locatie.

18. COMUNICARI


Toate comunicarile ce urmeaza a fi transmise de catre CLAX TELECOM in baza prezentului Contract, inclusiv cele legate de modificarea tarifelor, vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin unul sau mai multe din urmatoarele mijloace: e-mail, factura, posta, mass-media sau un alt mijloc care permite ajungerea informatiei la Beneficiar.

19. LITIGII


Partile convin ca toate litigiile ce decurg din incheierea, validitatea, executarea si incetarea prezentului contract care nu au fost solutionate pe cale amiabila sa fie solutionatede catre instanta competenta sa judece aceste litigii.website uptime Promovare Gratuita - Top123
Deviza Noastra: "Calitate nu Cantitate!"

Contract | Termeni si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate

gazduire web, web hosting, gazduire Romania, gazduire sua, vps, inregistrare domenii web, servere dedicat, servere virtuale, domenii .ro, gazduire web, servere dedicat, inregistrare domeniu, internet, vanzare nume domeniu, webhosting, server virtual
Atentie : Tarifele afisate pe site NU includ TVA 19 %
conform legislatiei in vigoare din Romania.


Copyright ©2007 Data Media Info SRL. All rights reserved.
Page Designed and Hosted by xServers.ro | Web SEO by macrosoftware.ro | TRAFIX